Panel Talk: Mary Maggic & Marietta Radomska – Queer Ecologies, Art and Science

As part of a series of panel talks, the queer sound archive The Archive of Pink Noises has invited scholar Marietta Radomska and artist Mary Maggic to discuss the emerging scholarly and artistic field of “queer ecologies” based in their own scientific and artistic practices.

How can we imagine and critically understand the relations between life/death, living/non-living, human/non-human in a world of evironmental toxicities and hormone biopolitics from different queer ecological and/or ecophilosophical perspectives? What role can art play as a political tool in this endeavour? Conversely, what role can science and critical theory play in one’s art practices? What arenas of public discourse are the most important and urgent ones in which to intervene politically? And what methods and methodologies can one develop in one’s own science and art practices?

Time: 8 December, 19:00
Link to live stream: https://www.facebook.com/events/956854928515797?ref=newsfeed

The duration of the talk is approximately 60 minutes, with time for questions after the main talk.
MARY MAGGIC
Mary Maggic (b. Los Angeles, ’91) is a non-binary artist working at the intersection of cultural discourse, body and gender politics and ecological alienations. Using biohacking and public amateurism as a critical practice of care, Maggic investigates the micro-performativity of hormones and works collaboratively to demystify their molecular colonization.
https://maggic.ooo

MARIETTA RADOMSKA
Marietta Radomska, PhD, Assistant Professor in Environmental Humanities, Linköping University (Unit Gender Studies), Sweden; director of The Eco- and Bioart Lab; co-director of The Posthumanities Hub; and co-founder of Queer Death Studies Network. She works at the intersection of posthumanities, philosophy, queer death studies, and visual culture. 
www.mariettaradomska.com


Queer(y)ing Circuits (Workshop at Transfest Sthlm 2021)

On Saturday, the Archive of Pink Noise, arranges a workshop with Dgeral at Trans Fest Stockholm on circuit bending. The workshop is free, you just need to register!

CIRCUIT BENDING is the technical manipulation of low voltage devices to create musical instruments or experimental sound generators. With free style and random bases. NOISE makers!

The technique consists of connecting and modifying various electronic components in a device to remount them for sound experiments. The term ”circuit bending” was coined by Reed Ghazala in the 60s, one of the pioneers of this technology. Sure there were more who did the same, but not named …The workshop ”Queer(y)ing Circuits” consists of a shorter theoretical review of what ”circuit bending” is, the materials needed as well as a practical exercise (basic intervention on the toy or keyboard, 1 Audio jack and 1 different effects).

The workshop is given by Gerald, DJ and producer Dgeral (Miniteka/SWEAT – Stockholm).The workshop is free to attend, though you have to register in advance both for Transfest STHLM 2021 as well as for the workshop (limited amount of slots, only 7)

REGISTRATION – TRANSFEST STHLM 2021: https://transfeststockholm.org/…/trans-culture…/

REGISTRATION (AND QUESTIONS) – QUEER(Y)ING CIRCUITS WORKSHOP:dgeral@gmail.comWHAT IS NEEDED?
-No pre-knowledge, just interest and patience! (this is a workshop for beginners)
-Pen and paper (if you want to take notes)

WE PROVIDE
-Battery-powered toy that emits at least two sounds and can be disassembled
-1 Audio jack and 1 Button or Potentiometer

SAFETY
1. A well ventilated area (+ fan) and with good illumination
2. Eye protection
3. Washing of ones hands

SUPPORT VIDEOS
https://youtu.be/w6Pbyg_kcEk. (min 3:40 min 4:13 min 4:46 check out Cynthia)
https://www.cyndustries.com
https://youtu.be/xoTcHI2OcMg
https://youtu.be/1FoXYC4eMI8
https://youtu.be/eUWQScA_1Dc
https://www.youtube.com/watch?v=OAqJwR9CqYM
https://www.youtube.com/watch?v=KSsGQDN1Xsc
https://www.youtube.com/watch?v=DP4DWmXwJ-E
https://www.youtube.com/watch?v=IEmIzZDopO8
https://youtu.be/k3b9iSbeeoo
https://youtu.be/vIT4ra6Mo0s
https://youtu.be/X4EUwTwZ110BRUS, TYSTNAD OCH DEN QUEERA ARKIVARIEN

Hur kan queera arkiv motverka historiska tystnader och omvandla det som tidigare har dömts ut som obegripligt brus till att istället bli begriplig röst? 

Arkivet för Rosa Brus bjuder in till ett samtal på Riksarkivet i Göteborg om det queera arkivets möjligheter och dess relation till konstnärlig och curatoriell praktik. Hur gestaltar en historien? Hur berättar en konsten? Hur kan det queera arkivet, förkroppsligat i curatorn och konstnären, förhålla sig till historieskrivning och den brusiga förmedlingen av dess berättelser? 

Deltagare:
Patrik Steorn – Museichef för Göteborgs konstmuseumOlov Kriström – Arkivarie och grundare av QRAB (Queerrörelsens arkiv och bibliotek)
Anna Linder – Konstnär, curator och konstnärlig ledare för SAQMI (Swedish archive for queer moving images)

Inträde: Gratis
Datum: 13 November
Tid: kl 16.00
Plats: Riksarkivets Hörsal, Arkivgatan 9 A, Göteborg

Premiär för Airports/ Matarat av Khaled Alesmael

Tisdag 5 oktober har vi premiär för Khaled Alesmaels ljudverk Airports/ Matarat på Cinema Queer! Ett verk som är en del ur en serie av fem beställningsverk som under hösten görs genom Arkivet för Rosa Brus. 

I sitt senaste ljudverk Airports/ Matarat leker Khaled Alesmael med den klassisk stil som var typisk för radiostationer i 90-talets Damaskus. I verkets första del läser Alesmael ur sin novell: At the Gent’s Room som fångar ett ömt möte mellan två muslimska män på Heathrows flygplats. I verkets andra del intervjuar han den fransk-libanesiske aktivisten Hadi Mouselly om när de träffades i Barcelona. Hadi berättar om sitt liv som en queer muslimsk man i transit mellan Libanon och Europa samt om sitt senaste verk Belly Dance Vogue som han gjorde under lockdown 2020.

Khaled Alesmael (Han/honom) född i Deir Ezzor och uppvuxen i Damaskus, arbetade som journalist i stora huvudstäder i MENA och Europa. Han har fått asyl i Sverige 2014.

Khaled är författare, filmskapare och podcaster. Hans debutroman, Selamlik har publicerats på svenska och tyska. Han skriver om queera män i Mellanöstern. Hans senaste fackbok En port till havet berättar om nio unga homosexuella män från nio arabiska länder. Khaled vann Sveriges Radios Novellpris 2020. Han vann ett specialpris som bästa regissör på Göteborgs Filmfestival 2019. Khaled Alesmael fortsätter att skriva, framföra uppläsningar, arbeta med konstnärliga projekt och stödja mänskliga rättighetsfrågor.

Alesmael har även curerat musik till verket från Syrien och Libanon:
Matarat/ Airports av Kinan Adme
Massinakum av Sabah
Brounzi av Samir Hanna
Diaspora/ Halasamr av Eido Elfakir

Premiär: 5/10 kl 17.00, M/S Borgila Södermälarstrand kajplats 16. Därefter finns verket tillgängligt under hela festivalen i den lilla bion. För mer info och biljettköp, besök www.cinemaqueer.se

…………

Thuesday 5 October is the premiere of Khaled Alesmaels fantastic audio work Airports/Matarat at Cinema Queer.

In this audio piece, Khaled Alesmael brings back the classic and old-fashioned style of the radio stations from Damascus in the 90s. He reads his novella At the Gent’s Room which captures a tender moment between two gay Muslim men at Heathrow airport. In the second part, he interviews Lebanese French artivist Hadi Mouselly as they meet in Barcelona. Hadi speaks about his life as a queer Muslim man in-between Lebanon and Europe and talks about his short Belly Dance Vogue which he made during the 2020 lockdown.

The audio piece is released in collaboration with Arkivet för Rosa Brus. Airports/ Matarat is part of a series of five commissioned works that will be released during the autumn through Arkivet för Rosa Brus.

Khaled Alesmael (He/him), born in Deir Ezzor and raised studied in Damascus, worked as journalist in major capitals in MENA and Europe. He’s been granted asylum in Sweden in 2014.

Khaled is an author, filmmaker and podcaster. Hi’s debut novel, Selamlik’s been published in Swedish and German. He writes about queer men in the Middle East. His latest creative-non-fiction book En port till havet which tells the stories of nine young gay men from nine  Arab countries. Khaled won the Radio Novella Prize by the Swedish Radio in 2020. He won a special prize as the best director and scenarist at Göteborg Film Festival 2019. Khaled Alesmael continues to write, perform readings, work on artistic projects, and lends support for human right issues.

Khaled selected music from Syria and Lebanon to play:
Matarat/ Airports by Kinan Adme
Massinakum by Sabah
Brounzi by Samir Hanna
Diaspora/ Halasamr by Eido Elfakir

Premiere: 5/10 at 17.00, M / S Borgila Södermälarstrand berth 16. After that, the work is available throughout the festival in the small cinema. For tickets and more info, visit www.cinemaqueer.seReleasekonsert för Leo Correia de Verdiers Strandsättningar

Under året har Arkivet för Rosa Brus bjudit in fem stycken konstnärer att skapa ljudverk som på något vis utgår från en plats. Det är med glädje vi nu får presentera det första av dessa verk, Leo Correia de Verdiers Strandsättningar. Ett ljudverk som behandlar kropp, moderskap, havet och Köpmanholm. Så här beskriver Leo själv sitt stycke Strandsättningar:

”I knappt fyra år bodde jag i Köpmanholm, på norra änden av ön Yxlan i Roslagen. Från det att mitt barn var åtta månader tills han var nästan fyra och ett halvt år. Jag vävde ihop det här stycket runt tankar på kroppen på en plats, våra kroppar på de platser där de är. Kanske i synnerhet min egen kropp på en plats, och som en plats där den varit.

Både kroppen och platsen skildras i stycket som ganska mekaniska, som det som händer och rör sig i dem. Min mekaniska kropp som uppslukar den plats där den är. Moderskroppen, min kropp som är mamma till mitt barns kropp.

I och med platsen det handlar om, handlar det också mycket om havet. Havet som är livets ursprung och i någon mening hela jordens moderskropp.

Stycket består av fältinspelningar från Köpmanholm, inspelningar av min egen kropp, sinustoner, processering och rundgångar i en stor plåt och kamfilter.”

——————

Leo Correia de Verdier är tonsättare och arbetar mycket med de sociala aspekterna av musik. Många av hennes stycken har rituella kvalitéer. De utforskar hur människor uppfattar musik i nya eller oväntade situationer och vilka värden och betydelser olika situationer ger musiken som uppförs under dem. Existerande ritualer är förknippade med betydelser, maktstrukturer och trossystem. Varje gång vi uppför ett stycke musik skulle vi kunna återuppfinna konsertformen. Eller skapa en ny ritual med nya betydelser, ideal och förutsättningar.

Hon skriver för de flesta sorters ensembler, från solooboe över harpa, symaskin och elektronik till kör och orkester. Leo har skrivit musik för bland andra Hidden Mother, Duo EN.D.E., Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Pärlor för svin.

Leo har studerat vid Kungl. musikhögskolan för bl.a. Karin Rehnqvist, vid musikhögskolan i Piteå, Gotlands tonsättarskola och Janáčkova konservatoř v Ostravě.

——————

Releasekonsert av Leo Correia de Verdiers Strandsättningar

Musik och ljudkonst av: Hanna Hartman, Siri Landgren, Malin Holgersson och Maria W Horn

Live: Leo Correia de Verdier spelar Stygn för symaskin och elektronik

Adress:
Missionshuset Köpmanholm
Grabbholmsvägen 6, Yxlan

Foto Helena Lidén

——————


Arrangemanget görs med stöd av Kulturbryggan, EMS och ABF Norrtälje.

www.rosabrus.nu

För fåglarna

Lördag 21 Augusti medverkar vi i det här fina dagsprogrammet som görs av Kulturhusets Kuturbibliotek. Vi kommer att prata om tystnad, brus och queer arkivering samt presentera delar ur arkivet.

För fåglarna utgår från en tystnad. Stiltje och tragedi har ersatt rörelser utåt och framåt med inåt och uppåt. Allt fler har uppmärksammat fåglarnas sång och himlavalvets dans. Titeln anspelar på uttrycket for the birds: det värdelösa. Duvor, fiskmåsar och en och annan vilsen duvhök cirkulerar över Sergels torg. De har talat till oss om hunger och längtan. Under programmet på taket svarar författare, konstnärer och musiker.

12:00 Moa Franzén
12:30 Arkivet för rosa brus
13:30 Susanne Skog
14:15 Moa Franzén
14:30 Claes Tellvid
15:00 Sonja Tofik
15:45 Moa Franzén
16:15 Bella Batistini
16:30 Marja-Leena Sillanpää
17:15 rip ME

Ytterligare info på Facebook.

Se våra liveframföranden i efterhand

Nu kan du se våra liveframföranden i efterhand här. Hör Hanna Rajs Lara läsa ur sin diktsamling Under månen från Regnbågsveckan i Haninge, se framträdanden av Bruno Hibombo, Jon Ely Xiuming, Lizette Romero Niknami, Mar Fjell och Malin Arnell i samband med release av Arkivet för Rosa Brus. Förutom våra liveakter finns här även queerhistoriska ljudskatter som Where the Hills are Alive av Imri Sandström på Högkvarteret, JD Samson läser Ful is av Konstgruppen Ful, Crossfaders – en dokumentär av Anna Gavanas om DJ´s i New York och Stockholm med Tara Rogers, Mutamassik, Anaya och Rekha.

Bild: Mar Fjell och Malin Arnell framför sitt performance When we speak a flow is stopped under releasen av Arkivet för Rosa Brus på Höjden i Östberga.

Angående Oxens År – Premiär för EP och video av MAKEMAKE

Angående Oxens År – MAKEMAKE

Idag släpper Maja Darkest Karlsson aka MAKEMAKE ny musikalisk magi i form av EP’n Angående Oxens År. Vi är så glada över att Maja har valt att göra det på Arkivet för Rosa Brus! I samband med detta släpper också MAKEMAKE och SAQMI videon till låten WORK III. Lyssna till Angående Oxens År och läs Majas egna ord om tillblivelsen av verket:

A: Inte Vi – med Ylva Karlsson Elina Pahnke Moster Leif Rami Al-Khamisi – MAKEMAKE

B: Work III – MAKEMAKE

C: Ufo Legal Malmo Opera Edit – MAKEMAKE

D: Himmelen Dark And Legal Lullaby – MAKEMAKE


MAJA DARKEST KARLSSON PRESENTERAR
ANGÅENDE OXENS ÅR
EN EP MED MAKEMAKE OCH VÄNNER

Sida A, “Inte Vi”, föddes på en balkong i utkanten av huvudstaden där en del av mitt hjärta bor, med en mobil-inspelning av den eviga rivningen eller renoveringen av huset mittemot. Jag tänkte göra lite techno inför kvällens Style By Magic-set. På sistone hade jag sett FÖR många “dialogpoliser” på torget utanför kiosken och så letade jag upp det episka youtube-klippet från 2013 och loopade. Det var så musikaliskt med en gång – om än sorgligt och obehagligt – att låten ville skriva sig själv.

Rami, Moster Leif, Elina, Ylva och Aelly har generöst gjort denna låt – och EP – så mycket finare och större och mer magisk än vad jag hade kunnat som ensamvarg. This community thing is the shit! Jag är så tacksam. Alla dessa har gett och ger av sig själva day after fucking day. Och nu har dom dessutom hjälpt mig att göra en 8-delars mini-symfoni om samhällets repressalier OCH äckliga blickar på subhumans.

Stort tack till Arkivet för Rosa Brus och SAQMI för att de vill släppa den här. Det kändes rätt att börja med en arkivering. Och ett homosexuellt sammanhang. Vi får väl unna oss lite mys!

Jag har tvekat att kalla Inte Vi för en MAKEMAKE-låt. Den står med en av sina tentakler i min nya genrekollaps. Efter att ha blandat allt jag kunde inom musik var det bara en tidsfråga innan det skulle börja läcka mellan MAKEMAKE, Style By Magic, Le Bombe, A Hand In The Darkness, Just Like A Boy, 53CR37… och konstnären, ljuddesignern och f.d. poeten Maja Darkest Karlsson.

Låt mig citera Sveriges tuffaste låt – 15 år and counting – Ken Rings Cutta Dom:

Tack till alla bröder som har stöttat mig
Tack till alla bröder som vill döda mig
Men Ken han vill inte gå hem

MAKEMAKE och alla andra alias går nu hem. Inte för att gömma sig, utan för att unna sig och mig – alla mig – att leva i The Gayness. Vi ses där.

mvh
Maja


Maja Karlsson arbetar i olika form med ljud, musik och text för både uppdragsgivare och egen konstnärlig produktion. I Majas egna projekt undersöks gränserna för popmusik och balanserar mellan att vara tillgänglig och oroande, lättsmält och ångestfylld. Texterna har en framskjuten plats. Formen pendlar mellan 90-talspoesi, böner och bekännelser, politiska upprop och vardagliga ögonblicksbilder. Innehållet kretsar ofta kring mental ohälsa och samhällets och kulturens spår i kroppen. Några återkommande motiv är otillräcklighet, flykt och hudens främlingsskap.

Sedan 2001 har Maja släppt runt sexton skivor i egen regi, varav nio fullängdare. Under åren har Maja uppträtt under olika artistnamn för att avgränsa respektive projekt: Le Bombe, Just Like A Boy, 53CR37/SECRET, MAKEMAKE och A Hand In The Darkness.

Se mer av Majas projekt och ladda ner Angående Oxens År här!BOOKLET
ANGÅENDE OXENS ÅR

SAQMI PLAY: Nasrin Pakkho och Eva Warberg om queer filmaktivism

Nasrin Pakkho och Eva Warberg på utflykt till Brännö med Kvinnofolkhögskolan.

Vi vill tipsa om SAQMI’s angelägna och fina kanal SAQMI PLAY. En digital kanal för filmvisning och samtal om queera rörliga bilder och arkivering.

Idag släpps nytt queerhistoriskt avsnitt av SAQMI PLAY med Nasrin Pakkho och Eva Warberg om queer filmaktivism.

Hon har satt filmkameror i händer på många unga aktivister. Möt filmskaparen Nasrin Pakkho i ett samtal med sin kollega och vän Eva Warberg. Om queer filmaktivism och Nasrins outtröttliga arbete i Göteborg och internationellt sen mitten av 1990-talet, då hon såg till att Kvinnofolkhögskolan fick en filmkurs. Under samtalet kommer vi att höra klipp ur Nasrin Pakkhos filmer Daniels kjol och Regnbågens sång.

Nasrin Pakkho född 1954. Efter gymnasiet utbildad till skådespelerska, fyra år på Teaterutbildningen vid Teherans universitet i Iran. Nasrin har även producerat tre dokumentärfilmer för iransk TV. Nasrin jobbade som skådespelerska i tio år och i tre år som dramapedagog i Iran.

Utbildad på Kvinnofolkhögskolan (allmän linje, 1991). Fortsatte sedan att undervisa på fortbildningslinjen och var med och startade feministiska studier på Kvinnofolkhögskolan. Nasrin har startat filmutbildningar på Kulturskolan Östra och Mölndals kulturskola och arbetar själv som dokumentärfilmare, producent, skådespelare (film och teater) och filmlärare i animation och video.

Teaterföreställningen Kungarnas gård på Folkteatern i Göteborg var en hiphop musikal som Nasrin regisserade och skrev manuset till. Hon har arbetat inom folkbildningen i många år och känner att dess arbetsmetoder stämmer väl överens med hennes syn på människor och kunskap. 

Nasrin är pedagog sedan 30 år tillbaka och arbetar sedan 2013 som lärare i video på Kulturskolan Östa Göteborg.

Nasrin Pakkhos nya film Jag vill bara komma hemfår sin premiär den 30 september 2021 under West Pride Göteborg på Stora Teatern.

Eva Warberg blev aktiv i den lesbiska rörelsen på Kvinnohuset i Göteborg 1979 och var med i olika musikgrupper på Huset för att sedan gå med i Lesbiska Feminister. Eva var med i gruppen som startade Kvinnofolkhögskolan 1985 och arbetar sedan dess på skolan som lärare i genus, samhälle och religion. Eva jobbade med filmkurser på skolan under många år bland annat med Nasrin. Evas berömda sång Överallt komponerades för den lesbiska kören Lucky Lips inför en spelning på Medborgarhuset i Stockholm 1992. Låten är även titel för Christina Kjellssons och Owe Dahlströms film Överallt om RFSL Göteborg från 1995 som visades den 6 februari 2021 i programmet Vi finns överallt som SAQMI arrangerade tillsammans med Göteborg konst.


Som en hyllning till dessa två eldsjälar så släpper SAQMI tillsammans med Arkivet för Rosa Brus inom kort den hyllade skivan då och då av Eva Warberg från 2004. Mer om den skivan här!

Hanna Rajs Lara läser ur Under månen

Arkivet för Rosa Brus och Haninge Konsthall är väldigt glada över att presentera Hanna Rajs Lara som läser ur sin diktsamling Under månen i samband med Haninge kommuns Regnbågsvecka 2021.

Hanna Rajs Lara tillhör förnyarna av den svenska samtida poesin. Under månen ( Albert Bonniers Förlag, 2020) består av enskilda, starka dikter med olika tematiska ingångar. Med kraft och rytm skriver hon om kärlek, förlust, familjen och det judiska arvet, antisemitism och missbruk. Dikterna är personligt direkta, ofta rimmade och poetiskt talspråkliga. Hos Rajs Lara är kärleksförklaringen ett motstånd – solen lyser inte, men väl månen.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Haninge Konsthall och Arkivet för Rosa Brus.

Hör Hanna läsa ur sin diktsamling Under månen, här!

Soundcloud logo