BRUS, TYSTNAD OCH DEN QUEERA ARKIVARIEN

Hur kan queera arkiv motverka historiska tystnader och omvandla det som tidigare har dömts ut som obegripligt brus till att istället bli begriplig röst? 

Arkivet för Rosa Brus bjuder in till ett samtal på Riksarkivet i Göteborg om det queera arkivets möjligheter och dess relation till konstnärlig och curatoriell praktik. Hur gestaltar en historien? Hur berättar en konsten? Hur kan det queera arkivet, förkroppsligat i curatorn och konstnären, förhålla sig till historieskrivning och den brusiga förmedlingen av dess berättelser? 

Deltagare:
Patrik Steorn – Museichef för Göteborgs konstmuseumOlov Kriström – Arkivarie och grundare av QRAB (Queerrörelsens arkiv och bibliotek)
Anna Linder – Konstnär, curator och konstnärlig ledare för SAQMI (Swedish archive for queer moving images)

Inträde: Gratis
Datum: 13 November
Tid: kl 16.00
Plats: Riksarkivets Hörsal, Arkivgatan 9 A, Göteborg

Soundcloud logo