”North Node” av Zhala – release 24/3

Under 2021/2022 har det queera ljudarkivet ”Arkivet för Rosa Brus” beställt en serie ljudverk som utforskar och gestaltar olika former av platser. På torsdag 24/3 firar vi releasen av artisten, konstnären och skådespelaren Zhalas verk, North Node, på Side Track i Stockholm! (Obs. Verket kommer att spelas innan 22.00)


NORTH NODE:
”A Pleiadian star trapped in a past life on their way to the North node. Like ultra violet angelic fire with a turquoise skeleton it hovers in between galaxies. One night it reaches the planet Ketu to get some rest and starts to receive messages of acceptance.”


ARKIVET FÖR ROSA BRUS
Arkivet för Rosa Brus (AfRB) är ett queert ljudarkiv som betraktar ljud som bärare av historia och syftar till att samla, arkivera och publicera queer kulturproduktion i ljudform. Detta gör vi i samarbete med andra arkiv, kulturarbetare, aktivister och forskare. Genom insamling, arkivering och publika arrangemang, utforskar de tillsammans med deltagarna vad rosa brus och ett queert ljudarkiv kan vara.

AfRBs arbete görs i samarbete med kulturföreningen Tupilak med stöd från Kulturbryggan.

PLATS: Side Track, Wollmar Yxkullsgatan 7, Stockholm
DATUM: Torsdag 24/3
TID: 18.30-01.00
FRI ENTRÉ

FOG & FOX​ TOUR​

FOG & FOX​ TOUR - OFF HIGHWAY​

FOG & FOXTOUR​ är en performance-konsert för röst och loop-pedal i vilken OFF HIGHWAY​ berättar poetiska och morbida fabler med non(common)sense-moral. Den turnérade 2017 på bl.a. Jordbro fritidsgård, Cyklopen och Tensta Konsthall i Stockholm och Kontrapunkt, Inter Arts Center och Skånes Konstförening (med en manlig krokimodell i förgrunden) i Malmö. Låtarna är inspelade i en enda tagning.

Mix: Kent Olofsson


OFF HIGHWAY​ är en scenkonstduo bestående av Indra Linderoth och Nina Jeppsson. Sedan 2016 har de utforskat relationen mellan publik och performer, utifrån tron på konstens specifika möjlighetsuniversum. Att konsten kan, och borde, överskrida och upplösa verklighetens fixerade kategorier, idéerna om jaget och vad en människa är…
För att öppna sig för något… För att möta något…
Världen, sig själv, varandra. En verklig interaktion.
I både smärta och njutning.

Indra och Nina​ är scenkonstnärer utbildade på skådespelarprogrammet vid Stockholms Dramatiska Högskola. De är grundare av performancegruppen TIR (2008) som skapat ett flertal scenkonstverk i bl.a. Stockholm, Köpenhamn och Istanbul, samt grundare av Jordbro Stadsteater (2012) – en manifestation för det gemensamma och en aktion mot privatiseringar, gentrifiering och mot hela det kapitalistiska systemet. Sedan våren 2016 experimenterar de med röst, lyssning, riktning och nu-tystnad under namnet OFF HIGHWAY.

1 Prolog (Varför Är Det Så Lite Som Är Nåt – )- FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY

2 Rubert Fox – FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY

3 Hovering – FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY

4 Bergen Sörjer – The Mountains Are Mourning – FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY

5 Intro (Slow Dance)- FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY

6 Grodslakt – Frogslaughter – FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY

7 Intro (Säg Vad Ditt Ärende Gäller)- FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY

8 Kvinnan Och Vargen – The Woman And The Wolf – FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY


Subkategorier: ljudkonst performance scenkonst
Kategorier: Konst

Från ljudarkivet.

OFF HIGHWAY

OFF HIGHWAY​ är en scenkonstduo bestående av Indra Linderoth och Nina Jeppsson. Sedan 2016 har de utforskat relationen mellan publik och performer, utifrån tron på konstens specifika möjlighetsuniversum. Att konsten kan, och borde, överskrida och upplösa verklighetens fixerade kategorier, idéerna om jaget och vad en människa är…
För att öppna sig för något… För att möta något…
Världen, sig själv, varandra. En verklig interaktion.
I både smärta och njutning.

Indra och Nina​ är scenkonstnärer utbildade på skådespelarprogrammet vid Stockholms Dramatiska Högskola. De är grundare av performancegruppen TIR (2008) som skapat ett flertal scenkonstverk i bl.a. Stockholm, Köpenhamn och Istanbul, samt grundare av Jordbro Stadsteater (2012) – en manifestation för det gemensamma och en aktion mot privatiseringar, gentrifiering och mot hela det kapitalistiska systemet. Sedan våren 2016 experimenterar de med röst, lyssning, riktning och nu-tystnad under namnet OFF HIGHWAY.


FOG & FOX​ TOUR – OFF HIGHWAY

FOG & FOXTOUR​ är en performance-konsert för röst och loop-pedal i vilken OFF HIGHWAY​ berättar poetiska och morbida fabler med non(common)sense-moral. Den turnérade 2017 på bl.a. Jordbro fritidsgård, Cyklopen och Tensta Konsthall i Stockholm och Kontrapunkt, Inter Arts Center och Skånes Konstförening (med en manlig krokimodell i förgrunden) i Malmö. Låtarna är inspelade i en enda tagning.

Mix: Kent Olofsson

Stora Varelser Med Minnesförlust – OFF HIGHWAY

Stora varelser med minnesförlust​ är ​ett samtal mellan Indra Linderoth och Nina Jeppsson. Om konsten, tiden och varandet. Inspelat på Orionteatern i Stockholm och Inter Arts Center i Malmö hösten 2020. Samtalet är tillägnat Turteatern på deras 50-årsjubileum.

Från redaktionellt urval.

Soundcloud logo