Releasekonsert för Leo Correia de Verdiers Strandsättningar

Under året har Arkivet för Rosa Brus bjudit in fem stycken konstnärer att skapa ljudverk som på något vis utgår från en plats. Det är med glädje vi nu får presentera det första av dessa verk, Leo Correia de Verdiers Strandsättningar. Ett ljudverk som behandlar kropp, moderskap, havet och Köpmanholm. Så här beskriver Leo själv sitt stycke Strandsättningar:

”I knappt fyra år bodde jag i Köpmanholm, på norra änden av ön Yxlan i Roslagen. Från det att mitt barn var åtta månader tills han var nästan fyra och ett halvt år. Jag vävde ihop det här stycket runt tankar på kroppen på en plats, våra kroppar på de platser där de är. Kanske i synnerhet min egen kropp på en plats, och som en plats där den varit.

Både kroppen och platsen skildras i stycket som ganska mekaniska, som det som händer och rör sig i dem. Min mekaniska kropp som uppslukar den plats där den är. Moderskroppen, min kropp som är mamma till mitt barns kropp.

I och med platsen det handlar om, handlar det också mycket om havet. Havet som är livets ursprung och i någon mening hela jordens moderskropp.

Stycket består av fältinspelningar från Köpmanholm, inspelningar av min egen kropp, sinustoner, processering och rundgångar i en stor plåt och kamfilter.”

——————

Leo Correia de Verdier är tonsättare och arbetar mycket med de sociala aspekterna av musik. Många av hennes stycken har rituella kvalitéer. De utforskar hur människor uppfattar musik i nya eller oväntade situationer och vilka värden och betydelser olika situationer ger musiken som uppförs under dem. Existerande ritualer är förknippade med betydelser, maktstrukturer och trossystem. Varje gång vi uppför ett stycke musik skulle vi kunna återuppfinna konsertformen. Eller skapa en ny ritual med nya betydelser, ideal och förutsättningar.

Hon skriver för de flesta sorters ensembler, från solooboe över harpa, symaskin och elektronik till kör och orkester. Leo har skrivit musik för bland andra Hidden Mother, Duo EN.D.E., Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Pärlor för svin.

Leo har studerat vid Kungl. musikhögskolan för bl.a. Karin Rehnqvist, vid musikhögskolan i Piteå, Gotlands tonsättarskola och Janáčkova konservatoř v Ostravě.

——————

Releasekonsert av Leo Correia de Verdiers Strandsättningar

Musik och ljudkonst av: Hanna Hartman, Siri Landgren, Malin Holgersson och Maria W Horn

Live: Leo Correia de Verdier spelar Stygn för symaskin och elektronik

Adress:
Missionshuset Köpmanholm
Grabbholmsvägen 6, Yxlan

Foto Helena Lidén

——————


Arrangemanget görs med stöd av Kulturbryggan, EMS och ABF Norrtälje.

www.rosabrus.nu

Soundcloud logo