Collateral Sounds — Christine Bylund

Collateral Sounds (Sidoskada)

Collateral Sounds (Sidoskada) är en samling röster/ljud/berättelser från svenskar med normbrytande funktionalitet som isolerat sig under den globala covid-19-pandemin. Verket utgår från ett enda utrymme inneslutet mellan fyra väggar. Inom denna ram vecklas en väv av ljud ut, ett DIY -collage som använder sig av det som finns till hands inomhus när utomhuset inte är ett alternativ; dagliga rutiner, hjälpmedel, pillerkartor, kaemaskiner och tiden som går, i en ständig rörelse mellan en individuell berättelse och en kollektiv upplevelse.

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umbejen Universitähta (Umeå universitet) och jobbar konstnärligt med scenkonst, ljud och text. 

Collateral Sounds (Sidoskada) är en del i en serie om 5 st beställningsverk med temat plats som utgångspunkt som under 2020-2022 gjordes till Arkivet för Rosa Brus. Premiär för verket hölls på Weld i Stockholm 2022.


Collateral Sounds
A collection of voices / sounds / stories from Swedes with norm-breaking functionality that has isolated itself during the global covid-19 pandemic. The work is based on a single space enclosed between four walls. Within this frame, a web of sound unfolds, a DIY collage that makes use of what is available indoors when the outdoors is not an option; daily routines, aids, pill maps, coffemachines and the time that passes, in a constant movement between an individual story and a collective experience.


Christine Bylund is a doctoral student in ethnology at Umbejen Universitähta (Umeå University) and works artistically with performing arts, sound and text.

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo