North Node — Zhala

North Node

Under 2020/2022 har Arkivet för Rosa Brus beställt en serie ljudverk som utforskar och gestaltar olika former av platser. En av dessa är artisten, konstnären och skådespelaren Zhalas verk, North Node. Ljudverket hade release på Side Track i Stockholm 2022.

North Node
A Pleiadian star trapped in a past life on their way to the North node. Like ultra violet angelic fire with a turquoise skeleton it hovers in between galaxies. One night it reaches the planet Ketu to get some rest and starts to receive messages of acceptance.

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo