UMEQUEER — Imri Sandström

UMEQUEER

UMEQUEER – Ett perfomance av Imri Sandström. Med Imri Sandström, Malin Arnell och Mar Fjell. Framfört på Weld i Stockholm 2022.

UMEQUEER är en karta över platsspecifika queera minnen från Umeå, en väv av anonyma röster. Verket är en komposition över gemenskap och plats och denna gemenskaps olikheter och egenheter – en kraft, ett alltid oavslutat ”oss” som över tid på olika sätt har genomsyrat Umeå. Det är en hyllning till det myller av röster, minnen, erfarenheter och kopplingar som är så mycket större och alltid, alltid rör på sig. 

Imri Sandström är konstnär och forskare. Hon arbetar transdisciplinärt med text, bild och ljud, ofta utifrån områden som historia, språk och performativitet. 2019 doktorerade hon i konstnärlig forskning, inom fältet litterär gestaltning, med avhandlingen Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.

UMEQUEER är en del i en serie om 5 st beställningsverk med temat plats som utgångspunkt som under 2020-2022 gjordes till Arkivet för Rosa Brus.


UMEQUEER – A Performance by Imri Sandström. With Imri Sandström, Malin Arnell and Mar Fjell. Performed at Weld, Stockholm 20 February 2022.

UMEQUEER is a map over site-specific queer memories from Umeå, a weave of anonymous voices. The piece is a composition of community and place and this community’s differences and idiosyncrasies – a force, an always unfinished “us” that through time has saturated Umeå in different ways. It is a tribute to the swarming of voices, memories, experiences and connections that is so much bigger and always, always moving.

Imri Sandström is an artist, writer, and researcher. Born in the north of Sweden she now resides in the countryside in the south. Informed by feminist and decolonial thinking and practice, she is invested in issues regarding language, history, performativity, and transdisciplinarity. In 2019 she completed her thesis Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times and earned her doctoral degree in literary composition from HDK-Valand, Gothenburg University. As of January 2022 Sandström is running the research project Writing Visual Relations at HDK-Valand, in which she investigates possibilities of writing (about) image through transdisciplinary ekphrasis.

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo