TEMA: Hörspel

Ett hörspel (från tyskans hörspiel) är en form av ljudverk som ibland kan vara svår att definiera. I grunden består det oftast av uppläst text i kombination med musik och ljud, men skiljer sig ofta gentemot radiodramatik då det har en mer betoning på musik och ljud som berättande element. Det kan på så sätt sägas ligga närmare en sorts musikteater i radioformat, men ofta med mer experimentell betoning på ljudets förmåga av förmedling. Samtidigt kan vissa hörspel lösgöra sig från dramatikens formspråk och mer närma sig essä eller dokumentär. Ibland är det alltså svårt att avgöra om något skall klassas som hörspel, radioteater, musikdrama o.s.v., och kanske är inte heller detta så viktigt. Vi har valt ut fyra ganska olika verk ur arkivet som kan sägas klassas som hörspel.

Lustspel: Berättaren & Narrattivet
Berättaren och Narrativet är ett metanarrativt ljud- och text-hybrid-verk av Sanna Samuelsson. Ett lustspel som arbetar med narrativa kvaliteter och stämningar i ljud och text, men med en rytm som går i otakt, där berättelsen verkar gå vilse snarare än att komma till saken. Samplingar av ljud och citat ur andra verk om ljud/text samsas med fem röster i ett ljudverk bestående av fyra kanaler/nivåer.

Territorial Pissing
Territorial Pissing är ursprungligen en audiowalk som Seroconversion gjorde för den konstnärliga audiowalk appen Tempus Fugit. Senare har verket även presenterats som en kassett och ett hörspel.

Sagan om Fever Ray
Ett hörspel av Malin Holgersson i samarbete med Fever Ray a.k.a. Karin Dreijer. Gjordes för Fulradio #2 2009 och är en ljudlig förlängning/expansion/version av texten På höga klackar över mossan i tidskriften Ful #1 2009.

Från redaktionellt urval.

Soundcloud logo