Lustspel: Berättaren & Narrattivet

Lustspel: Berättaren & Narrattivet

Narrativet är ett djur som rör sig genom metanivåer med kladdiga tassar. Berättaren försöker tämja Narrativet. Han står med sin piska och ursäktar sig. Jaget å andra sidan kan inte tala. Jaget är stumt och ändå talar hen och talar och talar. Orden kan inte sluta komma. Och i Himlen och Undervegetationen växer referenser som stöd för den övergripande Berättelsen.

Berättaren och Narrativet är ett metanarrativt ljud- och text-hybrid-verk av Sanna Samuelsson. Ett lustspel som arbetar med narrativa kvaliteter och stämningar i ljud och text, men med en rytm som går i otakt, där berättelsen verkar gå vilse snarare än att komma till saken. Samplingar av ljud och citat ur andra verk om ljud/text samsas med fem röster i ett ljudverk bestående av fyra kanaler/nivåer.


Subkategorier: hörspel ljudkonst
Kategorier: Konst

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo