Release för UMEQUEER och Collateral Sounds

Söndag 20 februari har vi glädjen att tillsammans med Weld fira release för Imri Sandströms performanceverk UMEQUEER och Christine Bylunds ljudverk Collateral Sounds. Två verk som båda är delar av en serie av fem beställningsverk som under 2021-2022 görs genom Arkivet för Rosa Brus. 

Plats: Weld, Norrtullsgatan 7, Stockholm
Tid: 18.00
Fri entré

Tillgänglighet: Lokalen är anpassad för personer med funktionsvariationer. Läs mer.


UMEQUEER – Ett perfomance av Imri Sandström. Med Imri Sandström, Malin Arnell och Mar Fjell.

UMEQUEER är en karta över platsspecifika queera minnen från Umeå, en väv av anonyma röster. Verket är en komposition över gemenskap och plats och denna gemenskaps olikheter och egenheter – en kraft, ett alltid oavslutat ”oss” som över tid på olika sätt har genomsyrat Umeå. Det är en hyllning till det myller av röster, minnen, erfarenheter och kopplingar som är så mycket större och alltid, alltid rör på sig. 

Imri Sandström är konstnär och forskare. Hon arbetar transdisciplinärt med text, bild och ljud, ofta utifrån områden som historia, språk och performativitet. 2019 doktorerade hon i konstnärlig forskning, inom fältet litterär gestaltning, med avhandlingen Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.


Collateral Sounds (Sidoskada) är en samling röster/ljud/berättelser från svenskar med normbrytande funktionalitet som isolerat sig under den globala covid-19-pandemin. Verket utgår från ett enda utrymme inneslutet mellan fyra väggar. Inom denna ram vecklas en väv av ljud ut, ett DIY -collage som använder sig av det som finns till hands inomhus när utomhuset inte är ett alternativ; dagliga rutiner, hjälpmedel, pillerkartor, kaemaskiner och tiden som går, i en ständig rörelse mellan en individuell berättelse och en kollektiv upplevelse.

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umbejen Universitähta (Umeå universitet) och jobbar konstnärligt med scenkonst, ljud och text. 


Arkivet för Rosa Brus (AfRB) betraktar ljud som bärare av historia och syftar till att samla, arkivera och publicera queer kulturproduktion i ljudform. Detta gör vi i samarbete med andra arkiv, kulturarbetare, aktivister och forskare. Genom insamling, arkivering och publika arrangemang, utforskar vi tillsammans med deltagarna vad rosa brus och ett queert ljudarkiv kan vara.

AfRBs arbete görs i samarbete med kulturföreningen Tupilak med stöd från Kulturbryggan.


Release for Imri Sandström’s performance work UMEQUEER and Christine Bylund’s sound work Collateral Sounds. Two works that are both part of a series of five commissioned works that in 2021-2022 will be made through Arkivet för Rosa Brus.
UMEQUEER is a map of site-specific queer memories from Umeå, a web of anonymous voices. The work is a composition over community and place and the differences and peculiarities of this community – a force, an always unfinished ”us” that over time has permeated Umeå in different ways. It is a tribute to the multitude of voices, memories, experiences and connections that are so much bigger and always, always moving.

Imri Sandström is an artist and researcher. She works transdisciplinary with text, image and sound, often based on areas such as history, language and performativity. In 2019, she received her doctorate in artistic research, in the field of literary composition, with the dissertation ”Across Unquiet Times”.
Collateral Sounds (Sidoskada)
A collection of voices / sounds / stories from Swedes with norm-breaking functionality that has isolated itself during the global covid-19 pandemic. The work is based on a single space enclosed between four walls. Within this frame, a web of sound unfolds, a DIY collage that makes use of what is available indoors when the outdoors is not an option; daily routines, aids, pill maps, coffemachines and the time that passes, in a constant movement between an individual story and a collective experience.


Christine Bylundis a doctoral student in ethnology at Umbejen Universitähta (Umeå University) and works artistically with performing arts, sound and text.The archive for Rosa Brus (AfRB) considers sound as a carrier of history and aims to collect, archive and publish queer cultural production in sound form. They do this in collaboration with other archives, cultural workers, activists and researchers. Through collection, archiving and public events, they explore with the participants what pink noise and a queer sound archive can be.


AfRB’s work is done in collaboration with the cultural association Tupilak with support from Kulturbryggan.

Premiär för Airports/ Matarat av Khaled Alesmael

Tisdag 5 oktober har vi premiär för Khaled Alesmaels ljudverk Airports/ Matarat på Cinema Queer! Ett verk som är en del ur en serie av fem beställningsverk som under hösten görs genom Arkivet för Rosa Brus. 

I sitt senaste ljudverk Airports/ Matarat leker Khaled Alesmael med den klassisk stil som var typisk för radiostationer i 90-talets Damaskus. I verkets första del läser Alesmael ur sin novell: At the Gent’s Room som fångar ett ömt möte mellan två muslimska män på Heathrows flygplats. I verkets andra del intervjuar han den fransk-libanesiske aktivisten Hadi Mouselly om när de träffades i Barcelona. Hadi berättar om sitt liv som en queer muslimsk man i transit mellan Libanon och Europa samt om sitt senaste verk Belly Dance Vogue som han gjorde under lockdown 2020.

Khaled Alesmael (Han/honom) född i Deir Ezzor och uppvuxen i Damaskus, arbetade som journalist i stora huvudstäder i MENA och Europa. Han har fått asyl i Sverige 2014.

Khaled är författare, filmskapare och podcaster. Hans debutroman, Selamlik har publicerats på svenska och tyska. Han skriver om queera män i Mellanöstern. Hans senaste fackbok En port till havet berättar om nio unga homosexuella män från nio arabiska länder. Khaled vann Sveriges Radios Novellpris 2020. Han vann ett specialpris som bästa regissör på Göteborgs Filmfestival 2019. Khaled Alesmael fortsätter att skriva, framföra uppläsningar, arbeta med konstnärliga projekt och stödja mänskliga rättighetsfrågor.

Alesmael har även curerat musik till verket från Syrien och Libanon:
Matarat/ Airports av Kinan Adme
Massinakum av Sabah
Brounzi av Samir Hanna
Diaspora/ Halasamr av Eido Elfakir

Premiär: 5/10 kl 17.00, M/S Borgila Södermälarstrand kajplats 16. Därefter finns verket tillgängligt under hela festivalen i den lilla bion. För mer info och biljettköp, besök www.cinemaqueer.se

…………

Thuesday 5 October is the premiere of Khaled Alesmaels fantastic audio work Airports/Matarat at Cinema Queer.

In this audio piece, Khaled Alesmael brings back the classic and old-fashioned style of the radio stations from Damascus in the 90s. He reads his novella At the Gent’s Room which captures a tender moment between two gay Muslim men at Heathrow airport. In the second part, he interviews Lebanese French artivist Hadi Mouselly as they meet in Barcelona. Hadi speaks about his life as a queer Muslim man in-between Lebanon and Europe and talks about his short Belly Dance Vogue which he made during the 2020 lockdown.

The audio piece is released in collaboration with Arkivet för Rosa Brus. Airports/ Matarat is part of a series of five commissioned works that will be released during the autumn through Arkivet för Rosa Brus.

Khaled Alesmael (He/him), born in Deir Ezzor and raised studied in Damascus, worked as journalist in major capitals in MENA and Europe. He’s been granted asylum in Sweden in 2014.

Khaled is an author, filmmaker and podcaster. Hi’s debut novel, Selamlik’s been published in Swedish and German. He writes about queer men in the Middle East. His latest creative-non-fiction book En port till havet which tells the stories of nine young gay men from nine  Arab countries. Khaled won the Radio Novella Prize by the Swedish Radio in 2020. He won a special prize as the best director and scenarist at Göteborg Film Festival 2019. Khaled Alesmael continues to write, perform readings, work on artistic projects, and lends support for human right issues.

Khaled selected music from Syria and Lebanon to play:
Matarat/ Airports by Kinan Adme
Massinakum by Sabah
Brounzi by Samir Hanna
Diaspora/ Halasamr by Eido Elfakir

Premiere: 5/10 at 17.00, M / S Borgila Södermälarstrand berth 16. After that, the work is available throughout the festival in the small cinema. For tickets and more info, visit www.cinemaqueer.se8 Mars med Queers Against Fascism och Radio Cyklopen

Idag är det 8 mars och vi ser fram emot Radio Cyklopen ikväll med Queers Against Fascism och denna magiska samling medverkande. Arkivet för Rosa Brus är med för att presentera hörspelet A av Malin Holgersson och Siri Landgren.

Queers Against Fascism kommer den 8 mars att ta över Radio Cyklopens studio för att sända magi under hela kvällen. Med hjälp av det kollektiva medvetandet ska vi denna 8 mars hitta tillbaka till varandra. Vi kommer att färdas till en tid då omfamningar är harmlösa. Då avstånd betyder något annat och ett år utan demonstrationer är otänkbart.

Vad ryms i det kollektiva medvetandet?
Djupa och fåniga samtal från dåtiden, nutiden och framtiden, hjärtskärande poesi, poetiska visioner, oljud och musik. Och varför inte en audioguide som väcker samtliga sinnen och tar oss ut längst demonstrations sträckan där vi vågar se både det vackra och smärtsamma.

Medverkande:
Arkivet för Rosa Brus, Audre Lorde, Dockhaveri, Drömsyskon, Johanna Hillerbrand Rune, Feministas Acidas, Lizette Lizette, Maria Margareta Österholm & Astor Wolfe, Marge Piercy, Michael Dillon, Prof Rory, QAF, Rayo, Rebecka Reinhard, Sylvia Rivera, Sarah Bonk Degerhammar & Sarah Kim, Sara Parkman, Siri Landgren & Malin Holgersson, Tami T, Tuck o Hej, Yolanda Bohm

Affisch: Sixten Sandra Österberg

Här kan du lyssna på hela programmet i efterhand!

Soundcloud logo