Identity Crisis

Identity Crisis

Arash Arfazadeh beskriver sina akusmatiska ljud som omvänd musique concrete eller neosurrealism. Med rötter i psykedelisk konst- och klubbmusik försöker han genom helt elektronisk syntes ifrågasätta samplingkulturens upptagenhet av kulturella referenser. Han syftar till att genom ljudens taktila materialitet trigga kroppsminnen hos lyssnaren som ett sätt att kringgå den analytiska hjärnan och uppmanar till ett mer direkt sinnligt förhållningssätt.

Hans debutalbum ’Alexithymia’ (oförmågan att identifiera eller namnge känslor) handlar om ett emotionellt uppvaknande ur modernismens avsjälade idévärld berättat genom ett självbiografiskt narrativ.

Foto: Luis Alberto Rodriguez


Kategorier: Konst Musik

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo