Vid Liljeholmens Kaj

Vid Liljeholmens Kaj

The Atmosphere

Elektroakustiskt musikstycke

Tid: 7.39 min

Fixed media, stereo

År: 2018

Komposition från inspelningar av signaler från AM bandet samt från kortvågsmottagare stationerad i Nederländerna. The Atmosphere är ett av flera verk som ingår i serien ”Debris & other pieces” som är ett undersökande av radiosignaler, akustiska fenomen i atmosfären och lågfrekventa radiovågor i rymden. 

Arbetet med ljudverken har genomförts i samarbete med det icke kommersiella forsknings- och utbildningsprojektet INSPIRE project/NASA, ESA, University of Iowa samt amatörastronomer runt om i världen.

Länk till verket på hemsida: https://marikretz.se/portfolio/the-atmosphere/

Mari Kretz arbetar med ljud- och videoinstallationer, platsspecifika verk och collage. Kretz verk rör sig i ett spann mellan naturen, i människan och i den yttre rymden, och hon gör de knappt hörbara världar som omger oss synliga. Hennes verk har visats på bland annat BEAST Dome i Edinburgh, Borås konstmuseum, Virserum konsthall, Galleri 21 Malmö, Teatergalleriet i Uppsala, Teckningsmuseet i Laholm och Kulturhuset i Stockholm.

www.marikretz.se


Kategorier: Konst

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo