Köttets Väg I

Köttets Väg I

CNIDARIEL / Vincent Vera Almgren är en icke-binär och lesbisk musikproducent, låtskrivare, artist och konstnär från Eskilstuna. Sedan 2015 har hen byggt upp en experimentell, surrealistisk värld som blandar musik, performance och ljudkonst under alter egot CNIDARIEL. Hens konst undersöker teman så som queerhet, folktro, sårbarhet och vad det innebär att inte känna sig riktigt mänsklig.

KÖTTETS VÄG I och II utforskar ensamhet och en längtan efter närhet, och hur den mänskliga ensamheten kan samverka med övergivna platser och ting för att skapa samhörighet. I KÖTTETS VÄG I möts två övergivna platser i ett ljudlandskap. Konstnären låter de två rummen ljuda tillsammans via field recordings som organiserats till en kommunikation. Dialogen är sammansatt i takt till den poplåt som finns i KÖTTETS VÄG II: Vincent Vera låter rummen föra hens talan. I KÖTTETS VÄG II ljuder både de två platserna och konstnären tillsammans i ett auditivt möte.


Kategorier: Konst Musik

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo