Skyar II

Skyar II

Titeln Skyar II syftar på de radiovågor som obemärkt och tyst rör sig ovanför oss i atmosfären. Radiovågorna fångas mellan jordens yta och jonosfären. Många av dessa naturliga signaler genereras av rymdväder – solvindar, protuberanser, blixtnedslag och geomagnetiska stormar som skapar starka norrsken runt polerna. 

Verket Skyar II är baserat på fältinspelningar av så kallade VLF-signaler (Very Low Frequency) i området mellan 400 – 10000 Hz, men inkluderar även ljudfragment av en pulsar (en döende stjärna), flygplan, TV- och radiosändningar som ansamlas i atmosfären. Satelliter och forskningsstationer fångar in radiovågor från rymden och atmosfären. Den data som samlas in görs till bild- och ljudfiler, de blir hörbara och analyseras sedan av forskare. I samarbete med forskare har jag fått ta del av ljudfiler som jag sedan bearbetat i detta projekt.

Ett Ambisonics verk låter lyssnaren omges av ljud i en 3D sfär. Som kompositör skapar man ljud i tre dimensioner. Det finns få konsertlokaler, så kallade domes, där dessa verk kan spelas upp i. I Stockholm har vi Audiorama och Kungliga Musikhögskolans Dome.

År: 2019
Längd: 5 min
Teknik: Ambisonics

Lyssna här med hörlurar för bästa liknelse av hur Ambisonics stycket Skyar II låter:
https://marikretz.se/portfolio/skyar-ii-beastdome-birmingham-2019/ (Ambisonics för hörlurar)

Mari Kretz arbetar med ljud- och videoinstallationer, platsspecifika verk och collage. Kretz verk rör sig i ett spann mellan naturen, i människan och i den yttre rymden, och hon gör de knappt hörbara världar som omger oss synliga. Hennes verk har visats på bland annat BEAST Dome i Edinburgh, Borås konstmuseum, Virserum konsthall, Galleri 21 Malmö, Teatergalleriet i Uppsala, Teckningsmuseet i Laholm och Kulturhuset i Stockholm.

www.marikretz.se


Kategorier: Konst

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo