Din disciplin.

Din disciplin.

Petra Mölstad läser en dikt ur Din disciplin. (Anti Förlag 2020).

Det skrivs en vitbok, en bok om renhet. Undersökningarna undersöks, mätningarna mäts och landskapen kartläggs, med det institutionella våldet och det queera begäret som orienteringspunkter.

I Petra Mölstads diktsamling Din disciplin. släpps all oregerlig konkretion fram, smittsam och läckande. Gränserna mellan kropp och väv, mellan insekt och mantalsskrivning uppluckras. Orden biter den hand som förföljer och tvingar. Uppmärksamheten disciplineras till motstånd.

Foto: Casia Bromberg


Petra Mölstad är en Malmöbaserad poet som har gett ut diktsamlingarna Införsel (Förlaget Glas), Omloppstid (Trombone Förlag), Vi har hägn (Anti Förlag) och nu senast Din disciplin. (Anti Förlag). Petra har även varit med i flera antologier som Om detta sjunger vi inte ensamma (ETC-Förlag) och Berör och Förstör (Rabén och Sjögren).


Kategorier: Poesi

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo