Den Siste

Den Siste

I fjärran hörs det ekande ljudet från en hackspett som trummar på en trädstam i en skog, däremellan varningsläte från hackspetten. Titeln är en kommentar till hur det ser ut i dag där fler och fler arter rödlistas och försvinner. I Sverige är den vitryggade hackspetten akut hotad, det finns bara ca 25 stycken kvar då våra lövskogar försvinner. Det pågår en massutrotning och den biologiska mångfalden är hotad då även vi i Sverige skövlar skogar av högt naturvärde för att ersättas av skogsplantering. 

Teknik/Material: Bord, händer av gips, trädstam, uppstoppad hackspett, glödlampa, högtalarelement, varningsläte och trummande från större hackspett.

Storlek: 129 x 90 x 71 cm 

År: 2019

Mari Kretz arbetar med ljud- och videoinstallationer, platsspecifika verk och collage. Kretz verk rör sig i ett spann mellan naturen, i människan och i den yttre rymden, och hon gör de knappt hörbara världar som omger oss synliga. Hennes verk har visats på bland annat BEAST Dome i Edinburgh, Borås konstmuseum, Virserum konsthall, Galleri 21 Malmö, Teatergalleriet i Uppsala, Teckningsmuseet i Laholm och Kulturhuset i Stockholm.

www.marikretz.se


Kategorier: Konst

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo