Queers Against Fascism

Queers Against Fascism (QAF) är ett nätverk som skapar plattformar för queera antifascister. Sedan 2016 organiserar vi ett block i paraden under Sthlm Pride som samlar tusentals queers varje år. Syftet är att skapa ett brett antifascistiskt block, en slags temporär plats, där vi i rörelsen kan samla våra kamper under den gemensamma parollen Queers Against Fascism och göra paraden till en dag för handling och protest bortom regnbågskapitalismen.


Ta natten tillbaka – en audio walk

Den 8 mars 2021 tog QAF över radio Cyklopens studio och sände radio live under fem timmar. Inför sändningen bad vi olika personer skicka in minnen från tidigare 8 mars och/eller visioner om framtida demonstrationer. Med hjälp av det inskickade materialet skapade vi en audio walk i fem delar som leder lyssnaren längst demonstrations sträckan och vidare ut i natten. Genom dessa minnen och visioner önskar vi minska avståndet mellan oss och komma åt det kollektiva medvetandet samt våga vara sårbara med varandra.

Ta natten tillbaka (TNT) är en separatistisk demonstration som anordnas varje år på 8 mars i flera städer över hela världen. TNT i Stockholm brukar ta olika sträckor varje år, i QAF:s audio walk vandrar vi i minnet den väg som demon gick 2019. I den femte och sista delen kommer vi fram till Tjärhovsplan där vi håller ett tal skrivet av QAF samma år.

Ta natten tillbaka – en audiowalk – QAF

Vandringen består av fem delar. Här kan du lyssna på vandringens olika delar som separata spår.


Brev från framtiden

Brev från framtiden är ett ljudverk skapat av QAF inför Radio 8 mars 2021. QAF har under flera år undersökt kollektivt skrivande som ett sätt att göra text och skapa en gemensam röst. Vi är intresserade av den kontrollförlust och kreativitet som uppstår i sökandet efter den delade mångfacetterade rösten. Brev från framtiden undersöker den kommande förändringen i medvetandet, en process som också gör nuet mer begripligt.

Brev till framtiden – QAFFrån redaktionellt urval.

Soundcloud logo