Fulradio #1-4 2012 tema Hud/Skin

Fulradio #1-4 2012 tema Hud/Skin

Closer – låt av Siri Mandolini

Closer – Siri Mandolini – Fulradio #1-4 2012

Tankar om mat – ett hörspel av Malin Holgersson och Frauke Schmidt (refererat till som FANTASIA i texten Det vita knottret av Malin Holgersson i tidskriften Ful Hud/Skin 2012)

Tankar om mat – Malin Holgersson, Frauke Schmidt – Fulradio #1-4 2012

Vitsvit – poet Athena Farrokhzad läser ett utdrag ur sin diktsamling 

Ur Vitsvit – Athena Farrokhzad – Fulradio #1-4 2012

Tattoo – ett ljudverk av Frauke Schmidt

Tattoo – Frauke Schmidt – Fulradio #1-4 2012

Markovkedjor som diskursanalytiskt verktyg, med den svenska debatten om rasism i barnkulturen som exempel – Oivvio Polite läser sin markovtext

”Ibland hör en ett samtal genom en vägg i en angränsande lägenhet. En missar de enskilda orden men kan inbland uppfatta andra aspekter av samtalet tydligare: ett tonläge, en stämning.

En markovtext är en slumpgenererad text som utgår ifrån en given textkorpus och den kan fungera som en vägg mellan läsaren och textkorpusen. De enskilda meningar har brutits ner och isället får läsaren möjlighet att höra något annat som finns i korpusen. Dessutom blir det ofta väldigt roligt. Så här går det till att skapa en markovtext:

Steg ett, bygg en modell av textkorpusen:

1. En klipper upp alla texter i korpusen i deras ingående ordpar. Meningen ”Hen kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen.” sönderfaller i ordparen (Hen, kom), (kom, som), (som, ett), (ett, yrväder), (yrväder, en), (en, aprilafton), (aprilafton, och), (och, hade), (hade, ett), (ett, höganäskrus), (höganäskrus, i), (i, en), (en, svångrem), (svångrem, om) och (om, halsen).

2. Dessa ordpar används för att bygga en modell av textkorpusen där varje ingående ordpar pekar mot det andra ordet i nästföljande ordpar. Ordparet (Hen, kom) pekar mot ”som”, (kom, som) pekar mot ”ett”, och så vidare.

3. När tillräckligt många texter processats kommer många av ordparen att peka inte bara mot ett enskilt ord utan mot en lista av olika ord. Ett ordpar som (och, hade) kommer i vilken större korpus som helst att återfinnas flera gånger.

Steg två, generera texter utifrån modellen.

1. Välj slumpvis ett ordpar ur modell.

2. Utifrån det valda ordparet välj slumpvis ett ord ur listan av ord som ordparet pekar mot.

3. En låter det andra ordet i ordparet och det slumpvis valda ordet ur listan bilda ett nytt ordpar och upprepar proceduren utifrån det nya ordparet tills en har en text som är så lång som en önskar.

Den markovtext som publiceras här har skapats utifrån en textkorpus bestående av följande texter:

● Bertil Rolf, ”Kränkthet har blivit en karriärväg i Sverige”, 121013, Newsmill

● Birgitta Rubin, ”Utrensningen väcker dubbla känslor hos mig”, 120925, Dagens Nyheters nätutgåva

● Björn Wiman, ”Hellre bråk och debatt i efterhand”, 121005, Dagens Nyheters nätutgåva

● Björn Wiman, ”Vad blir det kvar av konsten om allt socker tas bort ur saften?”, 120930, Dagens Nyheters nätutgåva

● David Eberhard, ”De lättkränkta styr debatten”, 120925, Newsmills nätutgåva

● Erik Helmerson, ”Den mest kränkta har inte alltid rätt”, 120923, Dagens Nyheters nätutgåva

● Herman Lindqvist, ”Det lönar sig att protestera”, 120925, Aftonbladets nätutgåva

● Herman Lindqvist, ”Få klassiker kvar om allt ska vara lämpligt”, 120925, Aftonbladets nätutgåva

● Jonas Thente, ”Måste vi forska fram rasismen för att hålla den aktuell?”, 120910, Dagens Nyheters nätutgåva

● Madeleine Sjöstedt, ”Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument”, 121005, Dagens Nyheters nätutgåva

● Per Gudmundsson, ”Tintin och det postkoloniala guldet”, 120926, Svenska Dagbladets nätutgåva

● Peter Kadhammar, ”Resonemanget om Tintin är hårresande”, 120926, Aftonbladets nätutgåva

● Staffan Heimerson, ””Apsvansade analfabeter!””, 120926, Aftonbladets nätutgåva

● Stina Wirsén, ”Mina kritiker har begränsad utblick”, 121023, Dagens Nyheters nätutgåva

● Stina Wirsén, ”Stina Wirséns egna ord om Lilla Hjärtat”, 121122, Dagens Nyheters nätutgåva

● Sverker Lenas, ”Rasismen i samhället går inte att retuschera bort”, 121016, Dagens Nyheters nätutgåva

● Sverker Lenas, ”Synd om det leder till mer rädsla”, 120911, Dagens Nyheters nätutgåva

● Tomas Gür, ”Löjliga byråkrater bör tas på allvar”, 120929, Svenska Dagbladets nätutgåva

● Ulf Stark, ”Med Lilla Hjärtat på rätta stället”, 120913, Dagens Nyheters nätutgåva

Källkoden som använts för att generera denna markovtext finns tillgänglig på min Github. Mer om markovkedjor finns att läsa på wikipedia.”


Om Fulradio
Fulradio producerades 2008 – 2012 av den ideella föreningen Femkul/Konstgruppen Ful som också gav ut den queerfeministiska kulturtidskriften Ful fram till 2012. Fulradio publicerades på www.tidskriftenful.se och gjordes i samarbete med studion Kokokaka AB och med stöd från Kulturrådet och dåtida Framtidens Kultur. Fulradios ljuddesign gjordes av Rhythm King and Her Friends och Fuls Malin Holgersson var producent. Alla avsnitt av Fulradio inleds av Fuls alterego, alias, programledare, skjutjärnsjournalist m.m Ulf (Maya Hald):  

”Fulradio har Ulf. Ulf är en karaktär med skärt ansikte och ett specifikt sätt att tala. Hen är varken kvinna eller man, hen är radioröst, hen är en tidskrift av kött och blod, en entreprenör, filosof, artist och lottförsäljare. Ulf vet inga gränser och därför tyckte redaktionen att det vore spännande att ge Ulf fria tyglar i Fulradio.” 

Fuls redaktion förändrades ständigt, några av de mer fasta medlemmarna under de här åren var Nasim Aghili, Love Brynge, Anneli Carnelid, Joanna Ekström, Emma Eriksson, Alexandra Falagara, Maya Hald, Malin Holgersson, Hanne Lindberg, Helena Lindblom, Rani Nair, Jacqueline Hoang Ngyen, Hanna Nyberg, Maria Salah, Mariana Alves Silva, Max Strandlund, Ulf, Patriez van der Wens och Emilia Åkesson. 


Kategorier: Akademisk Dokumentärt Konst Musik

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo